apen-icoon

Monkey Talk

2257 Nalevingsverklaring

In overeenstemming met de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) en andere internationale wetten, hebben alle modellen die op de site geregistreerd zijn of op een of andere manier gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Monkey Talk spant zich tot het uiterste in om er zeker van te zijn dat alle geregistreerde modellen of personen die gebruik maken van het Monkey Talk platform de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en meerderjarig zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Monkey Talk produceert NIET het op de site geplaatste materiaal, huurt GEEN modellen in, sluit GEEN contracten, beheert GEEN modellen, organiseert GEEN erotische of pornografische projecten waarbij modellen betrokken zijn, neemt op geen enkele wijze deel aan, en organiseert GEEN evenementen waarbij modellen betrokken zijn, die op de site geregistreerd zijn.

Elke persoon die zich als gebruiker bij Monkey Talk heeft geregistreerd kan zijn foto en video maken en publiceren of via het Monkey Talk platform communiceren onafhankelijk en ZONDER enige deelname van vertegenwoordigers van de site administratie.

Vertegenwoordigers van de administratie van de site controleren uitsluitend het gepubliceerde materiaal om ervoor te zorgen dat dit voldoet aan de beginselen van fatsoen en de algemeen aanvaarde normen van fatsoen.

Monkey Talk keurt NIET goed en steunt NIET het maken en plaatsen van materiaal dat duidelijk obsceen is. Bovendien behouden de vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om al het materiaal te verwijderen dat naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is.

Inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de siteadministratie

De inhoud van beheerders of vertegenwoordigers van het beheer van de site is in geen geval erotisch of pornografisch, en valt daarom niet onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, evenals andere documenten, beelden, en verslagen, worden opgeslagen op het adres vermeld in onze voorwaarden. Alle documenten, afbeeldingen en rapporten voldoen aan de Amerikaanse wetgeving 18 U.S.C. Sectie 2257 en bevestigen dat de activiteiten van Monkey Talk legaal zijn en in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de wet.